Assessment


Primary 1 Malay Language Assessment 2015
DateFormatWeightageTopics
Term 2 / Week 6Poetry Recitation10%Pantun    
Term 2 / Week 7Listening Comprehension 1 10%
 Term 2 / Week 8Assessment 1
Spelling and Grammar 
10%  
 Term 3 / Week 5 Listening Comprehension 2 10% 
 Term 3 / Week 8Oral  10%Reading and Picture Conversation 
Term 3 / Week 10 Assessment 2
Grammar and Comprehension 
 20% 
 Term 4 / Week 4 Situational Dialogue 10%Dialogue with teacher based on a scenario 
 Term 4 / Week 7Assessment 3
Spelling, Grammar, Cloze Passage, Comprehension and Creative Writing 
20%  

Primary 2 Malay Language Assessment 2015
DateFormatWeightageTopics
Term 1 / Week 10Assessment 1
Spelling and Grammar
10%
Term 2 / Week 7Listening Comprehension 110%
 Term 2 / Week 8Assessment 2
Grammar, Cloze Passage, Comprehension and Sentence Construction 
10%  
 Term 3 / Week 7 Show and Tell7% Kawan Baik Saya
Masa Lapang
Keluarga Saya
Sukan Kegemaran Saya 
 Term 4 / Week 2 Oral 14%Reading and Picture Conversation  
 Term 4 / Week 7 Listening Comprehension 2 
Assessment 3
Vocabulary, Grammar, Cloze Passage, Comprehension, Creative Writing
7%


42%

 
 

Primary 3 Malay Language Assessment 2015
KertasKomponenJenis ItemMarkahTimbangan
Kertas 1
(40 min)
Karangan
Karangan Berdasarkan Gambar
(Tidak kurang daripada
80 perkataan)
OE1515%
Kertas 2
(1 jam)
Penggunaan Bahasa dan Kefahaman
1. Imbuhan
2. Rangsangan Grafik
3. Kefahaman 1
4. Melengkapkan Teks
5. Peribahasa
6. Kefahaman 2
MCQ
MCQ
MCQ
FIB
FIB
OE
4545%
 Kertas 3
(20 min)
Kefahaman Mendengar
1. Pemadanan Gambar

2. Kefahaman Mendengar Berdasarkan Teks 
MCQ

MCQ
 
 10 10%
Kertas 4
(Lebih kurang 10 min)
Lisan
 
1.  Bacaan Lantang
2. Penerangan Berdasarkan Gambar
3. Perbualan Berkaitan dengan Gambar
 
Respons Lisan 10
10


10

 
30% 

Primary 4 Malay Language Assessment 2015
KertasKomponenJenis ItemMarkahTimbangan
Kertas 1
(40 min)
Karangan
Karangan Berdasarkan Gambar (Tidak kurang daripada 100 perkataan)OE1515%
Kertas 2
(1 jam)
Penggunaan Bahasa dan Kefahaman
1. Imbuhan
2. Kefahaman 1
3. Peribahasa
4. Melengkapkan Teks
5. Interaksi Penulisan
6. Kefahaman 2
MCQ
MCQ
FIB
FIB
OE
OE
4545%
 Kertas 3
(20 min)
Kefahaman Mendengar
1. Pemadanan Gambar
2. Melengkapkan Dialog
3. Kefahaman Mendengar Berdasarkan Teks

 
 MCQ
MCQ
MCQ


1010% 
Kertas 4
(Lebih kurang 10 min)
Lisan
 
1. Bacaan Lantang
2. Peneranan Berdasarkan Gambar
3. Perbualan Berkaitan dengan Gambar
 
 Respons Lisan 3030% 

Primary 5 Malay Language Assessment 2015
KertasKomponenJenis ItemMarkah Timbangan
Kertas 1
(50 min)
Penulisan Karangan (Jawab 1 sahaja)
1. Karangan Berdasarkan Tajuk
2. Karangan Bergambar
(Tidak kurang daripada 120 perkataan)
Bebas4020% 
Kertas 2
(1 jam 40 min)
Buku A dan Buku B
Penggunaan Bahasa dan Kefahaman
Buku A
1. Imbuhan
2. Peribahasa
3. Kefahaman 1
(2 petikan, termasuk Rangsangan Grafik dan Kosa Kata)
Buku B
1. Golongan Kata
2. Frasa
3. Kefahaman 2MCQ
MCQ
MCQ
FIB
Bebas
Bebas
9045% 
Kertas 3
(50 min)
 
Lisan dan Kefahaman Mendengar
Bahagian A
Bacaan Lantang
Bahagian B
Menerangkan Gambar
Bahagian C
Perbualan Berkaitan dengan Gambar
Bahagian D
Kefahaman MendengarRespons Lisan


 
MCQ
 
20

20

10


20


10%

10%

5%


10%
 

Primary 5 / Primary 6 Higher Malay Langauge Assessment 2015
KertasKomponenJenis ItemMarkahPenerangan
Kertas 1
(50 min)
Penulisan Karangan (Jawab 1 sahaja)
1. Karangan Berdasarkan topik dan senario
2. Menulis cerita menggunakan permulaan yang diberikan
Bebas40Karangan harus sekurang-kurangnya 150 perkataan 
Kertas 2
(1 jam 20 min)
Penggunaan Bahasa dan Kefahaman
1. Memadankan Peribahasa
2. Mengedit Teks
3. Kefahaman 1 - Melengkapkan Teks
4. Mengenalpasti Idea Utama
5. Kefahaman 2 - Termasuk Kosa Kata


FIB
FIB
FIB

FIB
Bebas

40Mengedit teks yang mengandungi kesilapan tatabahasa dan kosa kata

Melengkapkan teks dengan ayat yang sesuai

Primary 6 Malay Language Assessment 2015
KertasKomponenJenis ItemMarkahTimbangan
Kertas 1
(50 min)
Penulisan Karangan (Jawab 1 sahaja)
1. Karangan Berdasarkan Tajuk
2. Karangan Bergambar
(Tidak kurang daripada 150 perkataan)
Bebas4020%
Kertas 2
(1 jam 40 min)
Buku A dan
Buku B
Penggunaan Bahasa dan Kefahaman
Buku A
1. Imbuhan
2. Peribahasa
3. Kefahaman 1
(2 petikan, termasuk Rangsangan Grafik dan Kosa Kata)
Buku B
1. Golongan Kata
2. Frasa
3. Kefahaman 2


MCQ
MCQ
MCQFIB
Bebas
Bebas
9045%
 Kertas 3
(50 min)

 Lisan dan Kefahaman Mendengar
Bahagian A
Bacaan Lantang
Bahagian B
Menerangkan Gambar
Bahagian C
Perbualan Berkaitan dengan Gambar
Bahagian D
Kefahaman Mendengar
 Respons Lisan
MCQ
 


20

20

10

2010%

10%

5%

10%

Primary 6 Basic Malay Language Assessment 2015
KertasKomponenJenis ItemMarkahTimbangan
Kertas 1
(30 min)
Kefahaman MembacaMCQ1010%
Kertas 2
(10 min)
Lisan
Bahagian A
Bacaan Lantang
Bahagian B
Penerangan Berdasarkan Gambar
Bahagian C
Perbualan Berkaitan Dengan Gambar
Respons Lisan
20

30

10


20%

30%

10%
Kertas 3
(Lebih kurang
40 min) 
Kefahaman Mendengar MCQ 30 30%