Assessment


Primary 1 Malay Language Assessment

Date

Format

%

Topics tested

Term 2
Week 4

Poetry Recitation

10

Pantun
(5 ‘pantun’ will be given, pupil choose 1)

Term 2
Week 8

Assessment 1
Spelling
.  FIB (fill in the blanks)
Grammar
.  FIB
.  OE

10

·       Ejaan
.       Kosa kata
.       Kata berlawan
.       Susun perkataan     

Term 2
Week 8

Listening Comprehension 1

10

Match the correct picture as describe & comprehension questions

Term 3
Week 5

Situational Dialogue

10

Dialogue with teachers based on 1 scenario

Term 3
Week 8

Assessment 2
Grammar
.   MCQ
.   FIB (fill in the blanks)                              Comprehension
.    Open-ended Questions

20

·         Kosa kata
.         Kata kerja
.         Kata Seerti
.         Susun perkataan
.         Kef Subjektif

Term 4
Week 2

Oral

10

·         Reading
.         Picture Conversation

Term 4
Week 8

 

Listening Comprehension 2

10

Match the correct picture as describe & comprehension questions

Term 4
Week 8

Assessment 3

Spelling
    .  FIB
Grammar & Comprehension
    .  MCQ
Cloze Passage
    .  FIB
Creative Writing

20

·         Ejaan
.         Kosa kata
.         Imbuhan
.         Kef Objektif
.         Prosedur Kloz
.         Karangan - Bina ayat                       berdasarkan satu gambar

Total

100


Primary 2 Malay Language Assessment

Term

Format

%

Topics tested

Term 1
Week 10

Assessment 1
Spelling
.    FIB (fill in the blanks)
Grammar
.    FIB

10

·         Ejaan
.         Kosa kata
.         Kata berlawan
.         Kata seerti 

    

Term 2
Week 8

Assessment 2

Grammar / Comprehension
.   MCQ
Cloze Passage
.   FIB
Sentence Construction

10

·         Imbuhan
.         Kosa kata
.         Kefahaman objektif
.         Prosedur kloz
.         Bina satu perenggan yang                        mengandungi 5 ayat berdasarkan           gambar

Term 2
Week 8

Listening Comprehension 1
.   Match the correct picture as     describe & comprehension     passage

          

10

.     Padankan gambar yang betul dan           soalan kefahaman

Term 3
Week 6

Show & Tell

7

 • Kawan baik saya
 • Masa Lapang
 • Keluarga saya
 • Sukan kegemaran saya

Term 4
Week 2

Oral
.    Passage Reading
.    Picture Conversation

14

·         Bacaan
.         Penerangan gambar

Term 4
Week 5

MTL Written Expression

10

Karangan
.     Bina satu perenggan yang                          mengandungi 7 ayat berdasarkan             gambar

Term 4
Week 8

Listening Comprehension 2
.    Match the correct picture         as describe &                              comprehension passage          
Assessment 3
Vocabulary
.  MCQ
Grammar / Cloze Passage
.  MCQ
.  FIB
Comprehension
.  Open-ended Questions

7

32

·         Padankan gambar yang betul dan           soalan kefahaman

.         Kosa kata
.         Kata seerti
.         Kata  berlawan
.         Imbuhan
.         Prosedur kloz
.         Susun frasa
.         Kefahaman subjektif

Total

100


Primary 3 Malay Language Assessment

Kertas

Komponen

Jenis

Item

Bilangan

Item

Markah

Timbangan

Kertas1 (40 min)
Karangan

Karangan Berdasarkan Gambar
.    Tidak kurang daripada 60       perkataan

OE

1

15

15%

Kertas 2 (1 jam)
Penggunaan bahasa dan kefahaman

 1. Imbuhan
 2. Peribahasa
 3. Melengkapkan Teks
 4. Kefahaman 1 (objektif)
 5. Kefahaman 2

MCQ
FIB
MCQ
MCQ / OE
OE

5
4
5
4
5

10
8
10
8
9

45%

Kertas 3 (20 min)
Kefahaman Mendengar

Pemadanan Gambar
Melengkapkan dialog
Kefahaman Mendengar Berdasarkan Teks

MCQ
MCQ
MCQ

3
1
6

3
1
6

10%

Kertas 4
(Lebih kurang 10 min)

Lisan

Bacaan Lantang
Penerangan Berdasarkan Gambar
Perbualan Berkaitan dengan Gambar

Respons Lisan

1 teks
1 gambar

10
10
10

30%

Jumlah

100

100%


Primary 4 Malay Language Assessment 

Kertas

Komponen

Jenis

Item

Bilangan

Item

Markah

Timbangan

Kertas1 (40 min)
Karangan

Karangan Berdasarkan Gambar
.   Tidak kurang daripada 80     perkataan

OE

1

15

15%

Kertas 2 (1 jam)
Penggunaan bahasa dan kefahaman

 1. Imbuhan
 2. Peribahasa
 3. Melengkapkan Teks
 4. Kefahaman 1 (objektif)
 5. Interaksi Lisan
 6. Kefahaman 2

MCQ
FIB
FIB
MCQ
OE
OE

5
4
5
2
1
5

10
8
10
4
4
9

45%

Kertas 3 (20 min)
Kefahaman Mendengar

Pemadanan Gambar
Melengkapkan dialog
Kefahaman Mendengar Berdasarkan Teks

MCQ
MCQ
MCQ

3
1
6

3
1
6

10%

Kertas 4
(Lebih kurang 10 min)
Lisan

Bacaan Lantang
Penerangan Berdasarkan Gambar
Perbualan Berkaitan dengan Gambar

Respons Lisan

1 teks
1 gambar

10
10
10

30%

Jumlah

100

100%


Primary 5 & Primary 6 Malay Language Assessment

KERTAS

KOMPONEN

JENIS ITEM

JUMLAH SOALAN

MARKAH

TIMBANGAN (%)

KERTAS 1 (50 MIN)

PENULISAN

1

40

20

PENULISAN KARANGAN

 1. Karangan berdasarkan tajuk
 2. Karangan Bergambar
(Tidak kurang daripada 120 perkataan)

Bebas

2 (Jawab1)

40

20

KERTAS 2 (1 JAM 40 MIN)
Buku A & Buku B

PENGGUNAAN BAHASA & PEMAHAMAN

40

90

45

BUKU A

 1. Imbuhan
 2. Peribahasa
 3. Golongan Kata
 4. Kefahaman 1

MCQ
MCQ
MCQ
MCQ

10
5
5
5

20
10
10
10

10
5
5
5

BUKU B

 1. Frasa
 2. Rangsangan Grafik
 3. Kefahaman 2

FIB
MCQ/ Bebas
Bebas

4
4
7

8
10
22

4
5
11

KERTAS 3
(50 MIN)

LISAN DAN KEFAHAMAN MENDENGAR

13

70

35

BAHAGIAN A
Bacaan Lantang

Respons Lisan

1

20

10

BAHAGIAN B
Menonton klip video dan berbual dengan pemeriksa lisan berkaitan dengan klip video yang ditonton

Respons Lisan

1

30

15

BAHAGIAN D
Kefahaman Mendengar

MCQ

10

20

10

JUMLAH

200

100Primary 5 / Primary 6 Higher Malay Language Assessment

KERTAS

KOMPONEN

JENIS ITEM

JUMLAH SOALAN

MARKAH

Penerangan

Kertas 1 (50 min)
[ KARANGAN ]

1. Karangan berdasarkan topik dan senario

2. Menulis cerita menggunakan permulaan yang diberikan

Respons Bebas

2
( Jawab 1)

40

Karangan harus sekurang-kurangnya 150 perkataan

Penggunaan Bahasa Dan Kefahaman

1

40

Kertas 2 (1 jam 20 minit)
[ PENGGUNAAN BAHASA & KEFAHAMAN ]

Peribahasa

FIB

5

10

Mengenal pasti peribahasa yang tepat berdasarkan situasi yang diberikan

Mengedit Teks

Respons Bebas

5

10

Mengedit teks yang menngandungi 5 patah perkataan yang disalah imbuh atau disalah guna.

Kefahaman 1

Respons Bebas

6

16

Mengenal pasti idea utama dan koasa kata.

Kefahaman 2

Respons Bebas

7

24

Termasuk soalan kosa kata

60

JUMLAH

100