Assessment


Primary 3 Malay Language Assessment (EYE)

Kertas

Komponen

Kertas1 

Karangan

Karangan Berdasarkan Gambar
.    Tidak kurang daripada 60       perkataan

Kertas 2 
Penggunaan bahasa dan kefahaman

 1. Imbuhan
 2. Peribahasa
 3. Melengkapkan Teks
 4. Kefahaman 1 (objektif)
 5. Kefahaman 2

Kertas 3 
Kefahaman Mendengar

Pemadanan Gambar
Melengkapkan dialog
Kefahaman Mendengar Berdasarkan Teks

Kertas 4

Lisan

Bacaan Lantang
Penerangan Berdasarkan Gambar
Perbualan Berkaitan dengan Gambar


Primary 4 Malay Language Assessment (MYE  & EYE)

Kertas

Komponen

Kertas1 
Karangan

Karangan Berdasarkan Gambar
.   Tidak kurang daripada 80 perkataan

Kertas 2 
Penggunaan bahasa dan kefahaman

 1. Imbuhan
 2. Peribahasa
 3. Melengkapkan Teks
 4. Kefahaman 1 (objektif)
 5. Interaksi Lisan
 6. Kefahaman 2

Kertas 3 
Kefahaman Mendengar

Pemadanan Gambar
Melengkapkan dialog
Kefahaman Mendengar Berdasarkan Teks

Kertas 4
Lisan

Bacaan Lantang
Penerangan Berdasarkan Gambar
Perbualan Berkaitan dengan Gambar


Primary 5  (EYE) & Primary 6 (MYE & EYE) Malay Language Assessment

KERTAS

KOMPONEN

KERTAS 1 

KARANGAN

PENULISAN

PENULISAN KARANGAN

Karangan berdasarkan tajuk

Karangan Bergambar

(Tidak kurang daripada 120 perkataan)

KERTAS 2 
Buku A & Buku B

PENGGUNAAN BAHASA & PEMAHAMAN

BUKU A

 1. Imbuhan
 2. Peribahasa
 3. Golongan Kata
 4. Kefahaman 1

BUKU B

 1. Frasa
 2. Rangsangan Grafik
 3. Kefahaman 2

KERTAS 3

LISAN DAN KEFAHAMAN MENDENGAR

BAHAGIAN A
Bacaan Lantang

BAHAGIAN B
Menonton klip video dan berbual dengan pemeriksa lisan berkaitan dengan klip video yang ditonton

BAHAGIAN D
Kefahaman Mendengar



Primary 5 (EYE) / Primary 6 (MYE & EYE) Higher Malay Language Assessment

KERTAS

KOMPONEN

Kertas 1 

KARANGAN

1. Karangan berdasarkan topik dan senario

2. Menulis cerita menggunakan permulaan yang diberikan

Penggunaan Bahasa Dan Kefahaman

Kertas 2 

PENGGUNAAN BAHASA & KEFAHAMAN 

Peribahasa

Mengedit Teks

Kefahaman 1

Kefahaman 2